EU dotace

V EPCE neustále usilujeme o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců.
V červenci 2012 jsme ukončili projekt na specifická a obecná vzdělávání pracovníků, který byl podporován OP LZZ.

Projekt s názvem Inovace a efektivita ve vzdělávání zaměstnanců EPCE s.r.o. probíhal ve společnosti v letech 2010 až 2012.

Projekt obsahoval soubor aktivit vzdělávacího a rozvojového charakteru, které pomohli společnosti posílit nejen konkurenceschopnost podniku, ale i další důležité oblasti.

Vzdělávali jsme se všichni a to prostřednictvím širokého záběru různých odborných školení. Absolvovali jsme počítačové i jazykové vzdělávání, posilovali jsme odborné znalosti a schopnosti, rozvíjeli jsme se v měkkých dovednostech, velký důraz byl kladen i na vzdělávání v oblasti kvality, jakosti a životního prostředí. V průběhu projektu jsme se zúčastnili takových odborných školení, jakými jsou například programování PLC automatů, školení interních auditorů sytému ISO 14 001, certifikační školení ISFCR, účetní principy USGAAP, moderní metody řízení životního prostředí, průmyslové inženýrství a podobně.

Kurzy probíhali formou prezenční výuky, jak v prostorách EPCE tak v jiných externích prostorách.

Aktivity byly určeny pro 128 zaměstnanců naší společnosti, ale v rámci projektu se nám povedlo překročit tento indikátor až několikanásobně a podpořit až 190 zaměstnanců působících na všech typech pracovních pozic ve firmě.

Projekt nám umožnil vytrénovat vlastní základnu interních lektorů, kteří vytvořili nová interní školení.
Vybudovali jsme funkční a variabilní školicí místnost, která sloužila v průběhu projektu a nadále bude sloužit zaměstnancům ke školením a rozvojovým aktivitám a hlavně jako centrální místnost výuky metodou e-learningu pro operátory.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli projekt realizovat a podpořili všechny aktivity, které byly důležité pro úspěšné ukončení projektu.

Created by Czech Free Media s.r.o. © 2001-2019 Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
Tel.: +420-312 500 399 | e-mail: info(zavináč)epce.cz