Prohlášení o ochraně soukromí

Závazek související s ochranou soukromí na internetu

Společnost Electric Powersteering Components Europe s.r.o. („EPCE“)  citlivě vnímá problematiku ochrany osobních údajů na internetu. Toto prohlášení vysvětluje, jakým způsobem EPCE zachází s Vašimi osobními informacemi, které prostřednictvím internetu obdržíme. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat Vás, jako návštěvníka našich webových stránek (dále jen „stránky“), který typ informace vztahující se k Vaší osobě si při návštěvě stránek můžeme ponechat, jak s danými informacemi můžeme nakládat, a zda je předáváme nějaké třetí straně.

Rozsah použití

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na EPCE. Prohlášení se tedy nevztahuje na webové stránky jiných společností či organizací, na které je na našich stránkách uveden odkaz.

Osobní údaje

Obecně vzato můžete naše stránky navštívit, aniž byste odhalil jakékoli informace o své osobě. Přesto však můžeme automaticky (tj. bez registrace) shromáždit neidentifikovatelné informace, díky nimž je nám umožněno poskytovat kvalitnější zákaznické služby. Tato služba automaticky shromažďuje informace, jako jsou například počet a frekvence návštěvníků stránek, avšak pouze tím způsobem, aby dané informace zůstaly zcela anonymní. Sběrem a statistickým rozborem informací měříme návštěvnost, průměrný čas, který na stránkách strávíte, v jakém rozsahu stránky využíváte. Tímto způsobem pak můžeme naše stránky dále vylepšovat. Nezpracováváme informace o samotných jednotlivcích. EPCE může používat technologii „cookies“, dokládající, jak, kdy a v jakém počtu jsou stránky navštěvovány. Cookie je datový prvek, který webová stránka může odeslat na Váš prohlížeč. Ten jej může následně uložit do Vašeho systému, aniž by shromažďoval identifikovatelné osobní informace. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás před obdržením „cookie“ předem informoval. Tímto způsobem se budete moci rozhodnout, zda jej přijmete či nikoli. Ve svém prohlížeči můžete rovněž nastavit funkci pro vypnutí souboru cookie. Po jeho vypnutí však některé oblasti či stránky nemusí správně fungovat.

Osobní údaje

EPCE koná v souladu se zákony a nařízeními EU, České republiky a s dalšími pravidly, týkajících se ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou definovány jako údaje, pomocí kterých je možné identifikovat jednotlivce, včetně jeho jména a příjmení, domovské či jiné fyzické adresy, emailu nebo jiných kontaktních údajů.

V některých případech EPCE shromažďuje osobní údaje různých subjektů v průběhu své obchodní činnosti. Osobní údaje mohou být  v EPCE shromažďovány převážně prostřednictvím kontaktních e-mailů.

Pokud Vás přímo požádáme o písemné poskytnutí údajů, budeme na základě Vašeho souhlasu specifikovat, jakým způsobem hodláme s těmito údaji nakládat. Pokud údaje získáme jinými způsoby, uvedeme na našich stránkách, jakým způsobem je hodláme použít.

Created by Czech Free Media s.r.o. © 2001-2018 Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
Tel.: +420-312 500 399 | e-mail: info(zavináč)epce.cz