Vzdělávání

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v EPCE je jednou z našich priorit. Zajišťujeme co nejsnadnější a nejrychlejší začlenění nových zaměstnanců do pracovního procesu prostřednictvím adaptačního programu – interního zácviku, který po nástupu absolvuje každý zaměstnanec.

Příchozí pracovník absolvuje orientační den, kde je seznámen s profilem společnosti EPCE, se základní filozofií společnosti, s interními pravidly, procesy a dalšími povinnými školeními jakými jsou BOZP, Požární ochrana a další.

Základem pro získávání znalostí a dovedností jsou m.j. zákonná školení vyplývající z pracovně právních předpisů a požadavků společnosti na odbornou způsobilost.

Další vzdělávací aktivity podporují zlepšování stávajících a rozvoj nových znalostí a dovedností, v souladu s potřebami rozvoje a odborného i kariérního růstu zaměstnanců, které jsou identifikovány na základě pravidelných hodnotících rozhovorů s přímým nadřízeným. Mezi taková školení patří např. odborná školení, interní školení v rámci EPCE, jazykové vzdělávání a další. Flexibilně realizujeme školení, vyplývající z technologických požadavků, operativních a organizačních změn.

Created by Czech Free Media s.r.o. © 2001-2019 Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
Tel.: +420-312 500 399 | e-mail: info(zavináč)epce.cz