Životní prostředí

Environmentální strategie a systém environmentálního řízení společnosti Electric Powersteering Components Europe s.r.o. se řídí požadavky normy ISO 14001.

Úkoly spojené s udržováním a průběžným zlepšováním enivronmentálního řízení zajišťuje mezioborový tým EMS, složený ze zaměstnanců různých oddělení.

Nedílnou součástí všech našich výrobních i logistických procesů je minimalizace jejich dopadů na životní prostředí – měříme, vyhodnocujeme a snažíme se snižovat emise, produkci všech druhů odpadů, spotřebu vody a energií, dopravní zatížení, zvyšovat možnosti a míru recyklace, atp.

Naše hlavní výrobky EPS-ECU/MCU významným způsobem přispívají ke snižování zátěže životního prostředí v celosvětovém měřítku. Využití elektrického posilovače snižuje spotřebu paliva v automobilech až o 6% ve srovnání s konvenčním hydraulickým posilovačem. Pro svoji funkci nepotřebuje hydraulický olej, který je třeba pravidelně měnit a v případě úniku může způsobit znečištění životního prostředí. Druhý výrobek, EMS-ECU, má přímý vliv na snížení spotřeby paliva v motorech automobilů, protože řídí a optimalizuje vstřikování paliva do vlastního motoru. Lze říci, že naše výrobky mají přímý vliv na hospodárný a ekologický provoz automobilů, do kterých jsou naše výrobky montovány.


 

Created by Czech Free Media s.r.o. © 2001-2019 Electric Powersteering Components Europe s.r.o.
Tel.: +420-312 500 399 | e-mail: info(zavináč)epce.cz